Víte že…

Německy je Hluboká nad VltavouFrauenberg. Vznik tohoto slova je však komplikovaný – nejdříve se v němčině hradu a později zámku říkalo Wroburch, což znamenalo „pánův hrad“. Jméno se později přirozeně změnilo na Fraunburg aFrauenberg, tedy hrad nebo hora Paní, respektive Matky Boží.

Pomník Záviše z Falkenštejna byl postavený na památku českého šlechtice z rodu Vítkovců Záviše z Falkenštejna, který byl 24. srpna 1290 popraven na Podskalské louce v Hluboká nad Vltavou. Památka se nachází v Třeboňské ulici v Zámostí.

Čestným občanem města je od roku 1948 Klement Gottwald. Město dokonce jeho jménem pojmenovalo zámecký park. Park Klementa Gottwalda je to oficiálně dodnes. Podobně je tomu i v Českých Budějovicích u parku, který se rozprostírá mezi Domem kultury Slávie a Mánesovou ulicí. Ten zase dodnes nese jméno V. I. Lenina.