Úřední dům

uredni-dumPatrová kamenná budova v blízkosti kostela svatého Jana Nepomuckého vznikla v letech 1844 – 1845 podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém stylu. Její čtyři křídla svírají nádvoří s kašnou. Do přízemí se původně nastěhovaly knížecí kanceláře, v patře žili úředníci. Dočasně tu sídlila i věznice a do roku 1900 také berní úřad. Za první republiky tu působilo ředitelství hlubockého panství a některé další schwarzenberské úřady.